سخنرانی جلالتمآب رئیس جمهور افغانستان در پوهنتون ملی تاجیکستان
ashraf-ghani-speaks-tajikistan-sm.jpg
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر روز ۲۱ ثور ۱۳۹۵ در پوهنتون ملی تاجکستان سخنرانی کرده، گفت که پوهنتون ها در زمینه ایجاد دیدگاه و  فهم و تطبیق آنها، نقش اساسی دارند.
رئیس جمهور غنی با اشاره به ارزش تاریخی راه ابریشم گفت که راه ابریشم در آن زمان سیستم های پیشرفتهء مالی و راه حل معضلات را داشت. وی افزود که در آن وقت ارتباط پیداوار زنجیره ای و فهم مارکیت در منطقه، بی سابقه بود.
محمد اشرف غنی، گسترش همکاری های اقتصادی و تجارتی میان کشورهای آسیایی را یک تغییر مثبت دانست و افزود که برای همکاری های منطقوی، فرصت آسیای جنوبی حد و حدود ندارد، اما نبود سیاست و دیدگاه واحد، باعث عدم هماهنگی می گردد.   
رئیس جمهور گفت که آسیای جنوبی و شرقی وارد کننده انرژی و آسیای میانه، مرکز تولید انرژی است و از همین جهت ارتباط طبیعی بخاطر اتصال و همکاری آسیای شرقی، جنوبی و مرکزی وجود دارد.
رئیس جمهور غنی خاطر نشان کرد که پس فردا مردمان افغانستان، قرغزستان، تاجکستان و پاکستان شاهد مبدل شدن کاسا ۱۰۰۰ از نظر به عمل خواهند بود. 
رئیس جمهور گفت که با تطبیق عملی کاسا ۱۰۰۰ بر علاوه مشترکات فرهنگی، ما و شما از نظر اقتصادی نیز نزدیک می شویم. وی افزود که تاجکستان ظرفیت عظیم تولید انرژی را دارد و از این ظرفیت باید در عرصه های همکاری های منطقوی، ایجاد روابط و دیدگاه واحد و پیشرفت و رفاه کشورها استفاده شود.
رئیس جمهور کشور گفت که ما باید دیدگاه مشترک و واحد ایجاد کنیم تا روابط اقتصادی میان ممالک ما بیشتر گردد و فضای بیشتر تحرک و همکاری به وجود آید.
رئیس جمهور، نقش جوانان و پوهنتون ها را در این عرصه مهم دانست و از آنها خواست که همه گذشته را بدانند و برای آینده یک دیدگاه واضح به وجود آورند.
رئیس جمهور خطاب به محصلین پوهنتون ملی تاجکستان گفت که آرزومندم هر کدام شما آسیا شمول فکر کنید و به سطح منطقه بدرخشید. وی افزود که بعد از امروز باید هر کدام شما منحیث سفیران همکاری های منطقوی تبارز کنید و بنیاد های مالی و تخنیکی را ایجاد نمایید.
وی گفت که رسیدن به این هدف کار و فعالیت گروهی می طلبد، جامعه شناسان، سیاستمداران، اقتصاد دانان و تمام اقشار جامعه باید به یک جهت واحد فکر کنند و این دیدگاه واحد در پوهنتون ها و مراکز علمی شکل می گیرد.
رئیس جمهور گفت که آسیا از یک مفکوره به یک براعظم بزرگ اقتصادی مبدل خواهد شد. وی افزود که قاره آسیا  به قواعد واضح نیاز دارد و این  قواعد آینده آنرا جهت خواهد داد.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در اخیر سخنانش در پوهنتون ملی تاجکستان گفت که افغانستان و تاجکستان قواعد واضح دارند و این دو کشور برای همیشه با همدیگر همکار خواهند بود.
 
 
 
13133129_990832424326333_6670418872411347353_n.jpg 
 
13138861_990832397659669_8912794496944227402_n-1.jpg  
 
* متن از صفحه انترنتی ریاست جمهوری برگرفته شده است.