ملاقات جلالتمآب وزیر امور خارجۀ افغانستان با وزیر خارجۀ تاجیکستان
meeting-with-tajik-foreign-minister-sm.jpg
جلالتمآب صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، در جریان سفر رسمی اش به دوشنبه، چاشت امروز با آقای سراج الدین اصلوف وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان، در مقر وزارت امور خارجه آن کشور دیدار و ملاقات نمود.
در این دیدار، طرفین پیرامون گسترش روابط و همکاری های دوجانبه افغانستان و تاجیکستان در ساحات سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، تجارتی و ترانزیتی، مبارزه با مواد مخدر و جرایم جنایی و حمایت دو کشور از همدیگر در مجامع و سازمان¬های منطقوی و بین المللی بحث و تبادل نظر نمودند. 
وزرای امور خارجه هردو کشور فعالیت گروه های متعدد تروریستی در منطقه را تهدید مشترک برای افغانستان و تاجیکستان و همچنان برای دیگر کشورهای منطقه و فراتر از آن خوانده و به منظور مبارزه مؤثر با آن، بر ضرورت تشریک مساعی و همکاری بیشتر منطقه یی و جهانی تأکید ورزیدند. 
همچنان وزرای امور خارجه افغانستان و تاجیکستان توافق نمودند که افزون بر تروریزم؛ افراط گرایی خشونت آمیز، تولید و قاچاق مواد مخدر و جرایم دیگر، به عنوان چالش های مرتبط با هم، مایه نگرانی مشترک هردو کشور بوده و نیاز است که افغانستان و تاجیکستان با هم و با کشورهای دیگر منطقه و فراتر از آن، برای رفع این نگرانی های امنیتی، کار نمایند. به منظور همکاری هرچه بیشتر در تأمین امنیت سرحدات میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان، به تبادله اطلاعات میان نهادهای امنیتی و تماس های مستقیم میان فرماندهان نیروهای سرحدی دو کشور توافق نمودند.
در ادامه این ملاقات، پیرامون همکاری های اقتصادی میان دو کشور نیز بحث صورت. در این زمینه، از مؤثریت کار کمیسیون مشترک بین الحکومتی افغانستان و تاجیکستان که در سال ۱۳۸۴ ایجاد گردیده و با برگزاری پنج نشست تا اکنون، در راستای گسترش همکاری های اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی، علمی، فرهنگی و قونسلی میان دو کشور، دستآوردهای ارزنده ای داشته است، قدردانی و فیصله به عمل آمد تا ششمین نشست این کمیسیون در آینده نزدیک در کابل تدویر یابد. 
به همین ترتیب، چنانچه همکاری های قونسلی میان دو کشور ساحه وسیعی را به شمول عملی سازی موافقتنامه انتقال محکومین به حبس احتوا میکند، تصمیم اتخاذ گردید تا به منظور تسهیل و تسریع همکاری ها در این ساحه، کمیته مشترکی برای مشورت های قونسلی میان وزارت های امور خارجه افغانستان و تاجیکستان ایجاد گردد.
در عرصه همکاریهای فرهنگی و روابط مردم با مردم، وزرای امور خارجه افغانستان و تاجیکستان برقراری تماس ها و دیدارهای بیشتر میان دانشمندان، فرهنگیان، ورزشکاران، هنرمندان و جوانان دو کشور را با اهمیت خوانده و بر افزایش بازارهای مشترک برای باشندگان نوار سرحدات میان افغانستان و تاجیکستان و تجلیل از شخصیت های برجسته حوزه مشترک علمی و فرهنگی توافق نمودند.
پس از ملاقات، وزرای امور خارجه هردو کشور در یک نشست مشترک خبری و متعاقباً در ضیافت چاشت کاری که از جانب وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان به افتخار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان تدویر یافته بود، اشتراک نمودند. 
در ادامه، پس از چاشت امروز، یادداشت تفاهم همکاری های علمی میان پوهنتون کندز و پوهنتون ملی تاجیکستان، توسط مقامات وزارت های امور خارجه به حضورداشت وزرای امور خارجه هردو کشور، به امضاء رسید.
 meeting-with-tajik-foreign-minister.jpg
meeting-with-tajik-foreign-minister-2.jpg 
meeting-with-tajik-foreign-minister-d.jpg 
 meeting-with-tajik-foreign-minister-3.jpg