دیدار با نمایندۀ مهاجرین افغان در تاجیکستان
جناب سید معصوم بدخش، مستشار وزیر مختار و شارژدافیر سفارت به تاریخ 5/9/1396 با آقای جنرال سبحان غیاثی رئیس «مجمع آریانا» که شورای منتخب مهاجرین افغان مقیم دوشنبه است، در مقر سفارت ملاقات نمودند.
در این ملاقات راجع به مشکلات مهاجرین افغان مقیم تاجیکستان، راه‌ حل‌ها برای آن و شیوۀ همکاری سفارت با مهاجرین به تفصیل صحبت و تبادل نظر نمودند. 
مشکلاتی‌که توسط آقای غیاثی در این ملاقات بیان شد، یادداشت گردیده و گفته شد که این مشکلات در صحبت با مقامات تاجیکستان و ملاقات با نمایندۀ UNHCR برای آسیای مرکزی و نمایندۀ این سازمان در تاجیکستان مطرح خواهد شد و راه‌های حل مناسب برای آن جستجو خواهد شد. همچنان به این مجمع اطمینان داده شد که سفارت در کنار شان بوده و باید مشکلات را همیشه با سفارت شریک سازند.