ملاقات شارژدافیر سفارت با نمایندۀ منطقوی UNHCR برای آسیای مرکزی
img_8967.jpg
جناب سید معصوم بدخش، مستشار وزیر مختار و شارژدافیر سفارت به تاریخ (6/9/1396) با خانم یاسوکو اودا (Yasuko Oda) نماینده و هماهنگ‌کنندۀ منطقوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین (UNHCR) در آسیای مرکزی مقیم در شهر الماتای قزاقستان در حالی‌که نمایندۀ دفتر مذکور برای تاجیکستان آقای ویتو ترانی (Vito Trani) نیز حضور داشت در مقر سفارت ملاقات انجام دادند. 
در این ملاقات راجع به وضعیت مهاجرین افغان در تاجیکستان به تفصیل بحث و تبادل نظر صورت گرفت. شارژدافیر سفارت مشکلات عمدۀ مهاجرین افغان در تاجیکستان را با نمایندۀ منطقوی دفتر UNHCR در آسیای مرکزی مطرح نموده و ابراز نمودند که سفارت افغانستان در زمینۀ حل این مشکلات تلاش می‌نماید و از توجه آن نهاد نسبت به مهاجرین افغانی تشکری نموده و امیدواری نمود که دفتر UNHCR نیز در حصۀ خویش در قسمت گسترش ساحۀ فعالیت‌هایش برای حل مشکلات توجه بیشتر نماید. 
نمایندۀ منطقوی دفتر UNHCR در آسیای مرکزی و نمایندۀ آن نهاد در تاجیکستان از فعالیت‌های انجام یافتۀ خود در قسمت رفع مشکلات مهاجرین معلومات داده، گفتند که مشکلات یادآوری شده تحت کار نهاد مذکور بوده و تلاش می‌نمایند تا راه حل مناسب برای آن جستجو گردد.
دو جانب ابراز امیدواری نمودند که مشکلات موجود به زودی مرفوع گردد.  
img_8967.jpg
img_8975.jpg