آدرس سفارت و معلومات تماس

آدرس و شماره های تیلفون، فکس و آدرس ایمیل سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در شهردوشنبه تاجکستان

شماره تیلفون سفارت:     2369902 (37 00992)

شماره فکس سفارت :    2510096  (37 00992)

آدرس ایمیل سفارت:  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

آدرس: خیابان اسماعیل سامانی، کوچه مایکوفسکی - ۲،  مقابل سفارت آلمان ، دوشنبه تاجیکستان